Ayder- Ceymakçur Yaylaları (Çamlıhemşin/Rize) Arasında Kalan Bölgenin Florası


Creative Commons License

DEMİR E. , ATAMOV V.

JAES, cilt.4, sa.2, ss.201-210, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: JAES
  • Sayfa Sayıları: ss.201-210

Özet

Bu çalışmada Galerdüzü-Ceymakçur Yaylası arasında kalan bölgenin florası çalışılmıştır. Yapılan flora çalışmasında 48 familyaya ait 131 cins ve 227 takson belirlenmiştir. Tespit edilen taksonlardan 6 tanesi Pteridophyta, 221 tanesi ise Spermatophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümüne ait taksonlardan 3’u Gymnospermae, 219’ü ise Angiospermae alt bölümü içerisinde temsil edilmektedir. Taksonların endemizm oranı % 5,26 olarak belirlenmiştir. Çalışma alanındaki taksonların fitocoğrafya bölgelerine göre dağılımı; fitocoğrafik bölgesi Avrupa-Sibirya % 67,54, İran-Turan % 2.19 olarak tespit edilmiştir. Akdeniz fitocoğrafik bölge elementi gözlemlenmemiştir. Geniş yayılışlı taksonların oranı ise % 29,82’dir. Çalışma alanında en fazla taksona sahip familyalar sırasıyla Asterceae (25 takson), Rosaceae (16 takson), Scrophulariceae (14 takson), Lamiaceae (12 takson) ve Poaceae (10 takson)’dur.