DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE PORTFÖY YATIRIMLARI VOLATİLİTESİ ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ


EMİR M., KUTLU M.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.15, pp.269-278, 2015 (Peer-Reviewed Journal)