Zihinsel alanda üstün yetenekli öğrencilere yönelik Purdue modeline dayalı fen alanında örnek etkinlik geliştirme


ÇEPNİ S., GÖKDERE M., KÜÇÜK M.

5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 21 June - 31 May 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes