Turkey – Uzbekistan Tourism Relations In The Context Of Public Diplomacy


Sancak İ.

Yeni Türkiye, vol.2, no.121, pp.294-304, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 121
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Yeni Türkiye
  • Page Numbers: pp.294-304
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Today, tourism has become a part of the foreign policy actions of states beyond being a mere economic activity. Tourism is an area that should be considered as a tool for the realization of foreign policy objectives, as well as being affected by foreign policy decisions. With this aspect, it would be appropriate to consider tourism as the sub-title of public diplomacy. As a result of being a two-way communication process, public diplomacy is also a useful tool to direct public opinion for the relations between friendly countries such as Turkey and Uzbekistan. The significant potential arising from the kinship offers important opportunities for tourism and public diplomacy activities between these two countries. However, despite this potential, the positive atmosphere which was seen in the first years of independence could not be maintained in the following years, and there was a troubled period of about twenty years in the relations between the two countries. The improvement that started in relations after these twenty years accelerated with Mirziyoyev’s becoming the president of Uzbekistan. The place of tourism in Turkey-Uzbekistan relations, which continues in a positive atmosphere today, and the public diplomacy opportunities offered by tourism is the subject of this study.

Keywords: Turkey, Uzbekistan, Public Diplomacy, Tourism.

Günümüzde turizm salt bir ekonomik faaliyet olmanın ötesinde devletlerin dış politika eylemlerinin bir parçası haline gelmiştir. Turizm dış politika kararlarından etkilendiği gibi, artık dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak da dikkate alınması gereken bir alandır. Bu yönüyle ele alındığında turizmi kamu diplomasisinin bir alt başlığı olarak değerlendirmek uygun olacaktır. Kamu diplomasisi, çift yönlü bir iletişim süreci olmanın bir sonucu olarak Türkiye ve Özbekistan gibi dost ülkeler arasındaki ilişkiler için de kullanışlı bir kamuoyu yönlendirme aracıdır. Soy birliğinden kaynaklanan önemli potansiyel bu iki ülke arasında turizm ve kamu diplomasisi faaliyetleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ama bu potansiyele rağmen bağımsızlığın ilk yıllarında görülen olumlu hava sonraki yıllarda korunamamış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde yaklaşık yirmi yıllık bir sorunlu dönem yaşanmıştır. Bu yirmi yılın ardından ilişkilerde başlayan düzelme, Özbekistan’da Mirziyoyev’in cumhurbaşkanı olmasıyla hızlanmıştır. Günümüzde olumlu bir havada devam eden Türkiye – Özbekistan ilişkilerinde turizmin yeri ve sunduğu kamu diplomasisi fırsatları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Özbekistan, Kamu Diplomasisi, Turizm.