Doğrudan Yabancı Yatırım ve Fosil Enerji Tüketimi İlişkisi: BRICS-T Ülkelerinde Bootstrap Panel Nedensellik Analizleri


Pilatin A.

Alanya Akademik Bakış, vol.7, no.3, pp.1105-1122, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29023/alanyaakademik.1216550
  • Journal Name: Alanya Akademik Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1105-1122
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the study is to reveal the relationship between direct investment and fossil energy consumption in BRICS-T countries. In this study, which deals with the developing BRICS countries and Turkey, data from the World Bank, British Petrolium and World Development Indicators databases for the years 1992-2018 were used.  Data were tested with Bootstrap Panel Causality analysis. It is understood that foreign direct investments in Russia and India cause an increase in the use of fossil energy. Increasing fossil energy consumption in China and South Africa causes more foreign direct investment to come to the countries. No causality relationship was found between foreign direct investment and fossil energy consumption in Brazil and Turkey. Carbon taxation and regulation are critical to reduce fossil energy use in BRICS-T countries. It is important for countries to develop policies considering this situation in terms of reducing environmental risks. 
Çalışmanın amacı, BRICS-T ülkelerinde doğrudan yatırım ve fosil enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi göstermektir. BRICS ülkeleri ve Türkiye'nin ele alındığı bu çalışmada, 1992-2018 yıllarına ait Dünya Bankası (WB), İngiliz Petrol (BP) ile Dünya Kalkınma Gösterge (WDI) verileri kullanılmıştır. Veriler, Bootstrap Panel Nedensellik analizi ile test edilmiştir. Rusya ve Hindistan’da doğrudan yabancı yatırımların fosil enerji kullanımının artmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Çin ve Güney Afrika’da artan fosil enerji tüketimi ülkelere daha fazla doğrudan yabancı yatırım gelmesine neden olmaktadır. Brezilya ve Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile fosil enerji tüketimi arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine ulaşılamamıştır. BRICS-T ülkelerinde fosil enerji kullanımı azaltmak için karbon vergilendirmesi ve düzenlemeler kritik öneme sahiptir. Ülkelerin bu durumu göz önünde bulundurarak politika geliştirmesi çevresel risklerin azaltılması açısından önemlidir.