Vücut Geliştirme ve Fitness Merkezinde Spor Yapan BireylerinBeden Bölgelerinden Hoşnut Olma Düzeylerinin Yaş veCinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi


ERASLAN M., AYDOĞAN H.

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.50-57, 2016 (Peer-Reviewed Journal)