Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yılmaz Kara B., Müsellim B., Öngen H.

İzmir Göğüs hastanesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.1-11, 2020 (Peer-Reviewed Journal)