TÜRKİYE’DE ORGANİK ÇAYIN ÜRETİMİ VE PAZARLANMASININ İNCELENMESİ


Yıldız S., Midilli A.

VIII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 7-9 Eylül 2021- Pazar / Rize, Rize, Turkey, 7 - 09 September 2021, pp.33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Organik çay tarımı tüm üretim sezonu boyunca kimyasal ilaç ve gübre kullanılmayan, üretim sürecinde ise çayın organik yapısında bozulmaya sebebiyet verecek işlemlere tabii tutulmayan ve hiçbir surette sentetik katkı maddesi içermeyen mevzuata uygun üretilen ve işlenen çay olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de organik tarım faaliyetlerine 1980’li yıllarda bitkisel ürünlerle adım atılmış olup organik çay tarımında ise çalışmalar ÇAYKUR tarafından 2003 yılında başlamış ve ülkemizde çay tarımı bölgesi içerisinde organik çay havzası seçilen alanda 135 üretici ile organik çay tarımı sözleşmeleri imzalanarak 378 dekarlık çaylıkta organik çay projesi başlatılmıştır. 2009 yılında Rize ili Hemşin ilçesinde ilk organik çay fabrikası kurulmuş organik tarım sözleşmesine uygun olarak üretilen çaylar işleme alınmıştır. Türkiye, dünyada en fazla çay tüketen ülkeler sıralamasında açık ara farkla birinci sırayı almaktadır. Ekosistemde meydana gelen kirlenmeler ve bilinçsiz sentetik gübreleme ve ilaçlama yapılan konvansiyonel tarım alanlarında yetişen ürün içeriklerinde meydana gelen rezidü miktarındaki artış sebebiyle organik ürünlere talep artmıştır. Bu artışa ve bilinçlenmeye binaen birçok organik ürün pazarları kurulmaya başlamış ve çayda organik ürüne eğilim başlamıştır. Bu çalışmada, organik çayın ülkemizde üretilmeye başlamasından günümüze kadar olan süreçte üretim ve pazarlanmasında izlenen yol incelenmektedir.