BİS PRİDİN 3 KARBOKSAMİT BİS BARBİTAL NİKEL II KOMPLEKSİNİN GEOMETRİK VE SPEKTROSKOPİK VERİLERİNİN HESAPLAMALI KİMYA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ


EMİRİK M., AY E., YILMAZ F., KARAOĞLU K.

ULUSAL HESAPLAMALI KİMYA KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 June 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes