Türkiye’de Kritik Seviyede Tehdit Altında Olan Scorzonerinae Cass. ex Dumort. (Asteraceae) Üyeleri


Coşkunöelebi K., MAKBUL S. , GULTEPE M.

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.294

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.294

Özet

Scorzonerinae Cass. ex Dumort. (Asteraceae) alt oymağı, ülkemizde Scorzonera L. (Tekesakalı), Tragopogon L. (Yemlik), Geropogon L. (Melezyemlik) ve Koelpinia Pall. (Kaşgaldak) cinslerine ait 76 tür ile temsil edilmektedir. Bu türlerin 42’si ülkemiz için endemik olup alt oymağın endemizim oranı %50’nin üzerindedir. Bu durum alt oymağın çeşitlilik merkezlerinden birinin de ülkemiz olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Çalışmada ülkemizde yayılış gösteren nesli kritik seviyede tehlike altında olan endemik türlerin korolojik özellikleri ve koruma statüleri yeni veriler ışığında değerlendirilmiştir. Çalışmaya konu olan türlere ait yayılış bilgileri tarafımızdan yapılmış revizyon çalışmalarına, ulusal-uluslararası herbaryumlara ve Türkiye Florası adlı esere dayanmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucu ülkemizde CR kategorisinde yer alan Scorzonera cinsine ait dört (S. argyria Boiss, S.ahmet-duranii Makbul & Coşkunç., S.tuzgoluensis A.Duran, B.Doğan & Makbul, S. yildirimlii A.Duran & Hamzaoğlu) ve Tragopogon cinsine ait iki (T. aureus Boiss. ve T. fibrosus Freyn & Sint.) olmak üzere altı tür yayılış göstermektedir. 
 
  Anahtar Kelimeler: Asteraceae, Cichorieae, Tehdit Sınıfları, Tekesakalı, Yemlik