Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi:Balıkesir İli Örneği


Creative Commons License

ÇAĞLAK E., KARSLI B., ÇAĞLAK S.

Istanbul University Journal Of Fisheries & Aquatic Sciences, vol.27, no.2, pp.47-67, 2012 (Peer-Reviewed Journal)