HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE ARAŞTIRILMASI RİZE’DEKİ BANKALAR ÖRNEĞİ


Kazancı Başaran Z., Can M. C.

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.12, pp.788-797, 2017 (Peer-Reviewed Journal)