Suat Derviş’in “Fosforlu Cevriye” Adlı Eserinin Gürcüce Çevirisinin Erek Odaklı Çeviri Kuramı Işığında Çeviri Stratejileri ve İşlemleri Açısından İncelenmesi


Öztürk G. M.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.Ö12, pp.657-667, 2023 (Peer-Reviewed Journal)