Yetişkin Sıçanlarda Testis Hücreleri ve Kalsinörin Immunopozitifliği Üzerine Ketaminin Etkileri Bir Immunohistokimyasal ve Histopatolojik Çalışma


KALKAN Y., TÜMKAYA L., BOSTAN H., TOMAK Y., ALTUNER D., BAŞ O., ...More

Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., no.7, pp.7-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)