HALEN DEVAM EDEN TEHLİKE: D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 VAKA


Beyazal Polat H., Ayaz T., Tüfekçi D., İlkkılıç K., Cüre O., Avcı U.

IV. ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİŞ, Muğla, Turkey, 28 September - 02 October 2022, pp.71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.71
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: D vitamini intoksikasyonu hiperkalsemi ile kardiyak aritmiler ve nefrokalsinozis gibi komplikasyonlar ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır.Ciddi hiperkalsemi acil tedavi edilmelidir.Bu çalışmada polikliniklerimize başvuran Dvitamini intoksikasyonu saptanan üç vaka sunulmuştur. Gereç ve Yöntem: Vaka 1:56 yaşında kadın hasta, halsizlik, ağızda kuruma, baş dönmesi şikayeti ile geldi. Öz geçmişinde ve soy geçmişinde bir özellik yoktu. Daha önce Dvitamini eksikliği nedeni ile Dvitamini ampülü yazılmış.Hastanın laboratuvar bulgularında üre:38 mg/dl, kreatinin:0.9 mg/dl, sodyum:138 mmol/L, potasyum: .7 mmol/L,Ca:11,5 mg /dl, fosfor: 2.6 mg /dl, magnezyum:1.8 mg/ dl, ALP 89 U/L, albümin: 3,7 gr/dl bulundu. Parathormon: 25 pg / ml (12-88 pg/ml), 25(OH)D vitamini: 145 ng/ml olarak saptandı. EKGde QTc aralığı kısaydı. Hastanın tedavisinde kalsiyum kaynakları kesildi. Oral hidrasyon önerildi. Hasta takibe alındı.Vaka 2: 58 yaşında kadın hasta, halsizlik, yaygın ağrı şikayeti ile gelmiş. Öyküsünde hipertansiyonu olduğu ve amlodipin aldığı öğrenildi. Hastaya 1 hafta önce D vitamini düşük diye D vit ampül reçete edilmiş.Hastanın laboratuvar bulgularında üre: 45 mg/dl, kreatinin: 1 mg/dl, sodyum:141 mmol/L, potasyum:4,1 mmol/L,Ca:12,1 mg /dl , fosfor: 2.3 mg /dl, magnezyum:1.6 mg/ dl, alkalen fosfataz92 U/L, albümin4gr/dl bulundu. Parathormon:22 pg /ml, 25(OH)Dvitamini:152ng/ml olarak saptandı. Elektrokardiyogramında QTc aralığı kısaydı. Hastanın tedavisinde diyette kalsiyum alımı sınırlandırıldı. Oral hidraasyon önerildi ve hasta takibe alındı.Vaka 3:75 yaşında erkek hasta, epigastrik ağrı ve kabızlık şikayeti ile geldi. Hastaya daha önce D vitamini düşük diye D vitamini ampül yazılmış. olunca kırıp En son 15 gün önce 1 tane kırıp içmiş. Üre:65 mg/dl, kreatinin:1,3 mg/dl, sodyum:144 mmol/L, potasyum:4,7 mmol/L, Ca:12,3 mg /dl fosfor: 2.1 mg /dl, magnezyum: 1.7 mg/ dl, alkalenfosfataz 79 U/L, albümin 3,9 gr/dl bulundu. Parathormon: 30 pg /ml (12-88 pg/ml), 25 (OH) D vitamini: 136 ng/ml olarak saptandı. EKGde QTc aralığı kısaydı. Bulgular: Dvitamini eksikliği ülkemizde grubunda sık görülmekte. Sonuç: Sonuç olarak D vitamini tedavisinde uygunsuz dozlar intoksikasyona yol açabileceği unutulmamalı ve yüksek doz D vitamini içeren parenteral formlarından kaçınılmalıdır.