Toplumsal Sağlık Açısından Su Güvenliği ve Ekolojik Sosyal Hizmet için Çıkarımlar: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği


SELÇUK O.

I. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 01 July 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes