Uzaktan Eğitimde Okul Öncesinde Mühendislik Eğitimi


Çınar S.

in: STEM Practices with Sample Activities in the Distance Education Process, ADEM YILMAZ,BUKET ERTUĞRUL AKYOL,MERYEM NUR AYDEDE, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.363-392, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.363-392
  • Editors: ADEM YILMAZ,BUKET ERTUĞRUL AKYOL,MERYEM NUR AYDEDE, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

With the rapid development of science and technology, distance education has become one of the preferred formations all over the world. The main reason for this transformation can be shown that 21st century skills such as creativity, problem solving and critical thinking cannot be developed in students through activities such as listening, watching and reading, which constitute a large part of learning in the classroom and take a lot of time. In addition, as another important advantage of preferring distance education, it can be shown that it contributes to the elimination of the limitations of the developed curriculum with the learning offered in face-to-face environments. In this case, the sustainability and applicability of STEM education, which has been integrated into the curriculum with the aim of raising literate individuals for the 21st century, can be attributed to distance education. How it will contribute is a point of discussion. Preschool is a critical period for raising individuals targeted by STEM education. In this period, the engineering design for the STEM approach practices contribute significantly to the development of positive attitudes towards STEM disciplines and STEM professions in the future. Especially since the basis of the structural and dramatic games used in pre-school science teaching is design, the integration of engineering discipline with science and mathematics disciplines has an important potential in reaching the goals of preschool programs. In addition to all these, it poses a problem for preschool teachers and experts such as "How will this integration be achieved?" and "How will this be achieved through distance education". For this reason, how to integrate engineering education into the pre-school period should be adequately explained, introduced, and engineering design-based activities should be prepared, and hints should be given on how to realize this process with distance education. In this study, it was tried to explain how to integrate engineering education in distance education to preschool and suggestions were made to both the experts in this field and the educators.

Bilim ve teknolojinin hızla gelişimi, birlikte tüm dünyada uzaktan eğitim tercih edilen oluşumlardan biri haline gelmiştir. Bu dönüşümün temel nedeni sınıflarda öğrenmenin büyük bir kısmını oluşturan ve oldukça zaman alan dinleme, izleme ve okuma gibi eylemlerle öğrencilerde yaratıcılık, problem çözme, eleştiriel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilemeyecek olması gösterilebilir. Ayrıca uzaktan eğitimin tercih edilmesinin diğer bir önemli avantajı olarak, geliştirilen öğretim programlarının yüz yüze ortamlarda sunulan öğrenme ile sınırlığını ortadan kaldırılmasına sağladığı katkıda gösterilebilir. Bu durumda son yıllarda 21 yüzyıl okur-yazar birey yetiştirme amacı ile öğretim programına entegre edilen STEM eğitiminin sürdürülebilirliğine ve uygulanabilirliğine uzaktan eğitiminin
nasıl katkı sağlayacağı bir tartışma noktasıdır. Okul öncesi, STEM eğitiminin hedeflediği bireyleri yetiştirmek içi bir kritik dönemdir. Bu dönemde STEM yaklaşımına yönelik yapılan mühendislik tasarım
uygulamaları çocukların ileride STEM disiplinlerine ve STEM mesleklerine yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerine önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle okul öncesinde bilim öğretiminde kullanılan yapısal ve dramatik oyunlarının temeli tasarım olduğundan mühendislik disiplinin fen ve matematik disiplinlerine entegrasyonu okulöncesi programlarının hedeflerine ulaşmasında önemli bir potansiyele sahiptir. Tüm bunların yanında okul öncesi öğretmen ve uzmanları için ‘’Bu entegrasyon nasıl sağlanacak?’’ ve “Uzaktan eğitim yoluyla bu nasıl gerçekleştirilecek’’ şeklinde bir problem getirmektedir. Bu nedenle mühendislik eğitiminin okul öncesi döneme nasıl entegre edileceği yeterince açıklanmalı, tanıtılmalı ve
mühendislik tasarım dayalı etkinlikler hazırlanmalı ve uzaktan eğitim ile bu sürecin nasıl gerçekleştirileceği yönünde ipuçları verilmelidir. Bu çalışmada uzaktan eğimde mühendislik eğitiminin okul öncesine nasıl entegre edileceği açıklanmaya çalışılmış ve hem bu alan uzmanlarına hem de eğitimcilere önerilerde bulunulmuştur.