Determination of age, growth parameters and first sexual maturity length of horse mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) in the eastern Black Sea Region


Creative Commons License

Şahin C., CEYLAN Y.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.1, pp.69-79, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study, which aims to determine some basic parameters of the horse mackerel (Trachurus mediterraneus) population in the Eastern Black Sea Region, was carried out between September 2019 and August 2020. As a result of 12-month sampling period, a total of 1533 horse mackerel were examined, the length range of all individuals was found to be between 8.5 cm and 18.4 cm, and the average length was 11.87±1.323 cm. It was found that the total weight range was between 4.72-50.6 g, and the mean weight was as14.06±5.468 g. The length-weight relationship was calculated as $W=0,0063L3.^{0938}$ for all individuals. The sex ratio (female/male) was 1.01:1 and the χ2 test result revealed that the difference was insignificant. Horse mackerel specimens were ranged between 0-V years, and the growth parameters for all examined individuals were L∞=20.42 cm, K=0.18, t0=-3.41, W∞=72.22 g and Ф=1.89 determined. The length at first sexual maturity was calculated as (Lm50 = 10.98 cm) in all samples. Mortality (Z), natural mortality (M), fishing mortality (F) and exploitation rate (E) were calculated as 1.22, 0.39, 0.83 and 0.68, respectively. In this context, it is thought that an over fishing is carried out that threatens the sustainability of horse mackerel stocks in the Eastern Black sea.
Doğu Karadeniz’deki istavrit (Trachurus mediterraneus) populasyonunun bazı temel parametrelerinin belirlenmesi amaçlanan bu çalışma, Mart 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. 12 aylık örnekleme sonucunda 1533 adet istavrit incelenmiş, boy aralığı 8,5 cm ile 18,4 cm arasında, ortalama boyun ise 11,87±1,323 cm olduğu tespit edilmiştir. Total ağırlığın 4,72-50,6 g arasında, ortalama ağırlığın ise 14,06±5,468 g olduğu bulunmuştur. Boy-ağırlık ilişkisi $W=0,0063*L^{3,098}$ olarak hesaplanmıştır. Cinsiyet oranı (dişi/erkek) 50,23/49,77 olup, yapılan χ2 testi sonucu farkın önemiz olduğu ortaya çıkmıştır. İstavritlerin 0-V yaş arsında dağılım gösterdiği, büyüme parametrelerin (tüm bireyler) L∞=20,42 cm, K=0,18, t0=-3,41, W∞=72,22 g ve Ø=1,89 olarak belirlenmiştir. Tüm örneklerde ilk eşeysel olgunluk boyu (L50=10,98 cm) olarak hesaplanmıştır. Anlık ölüm (Z), doğal ölüm (M),balıkçılık ölüm oranı (F) ve işletme oranı (E) sırası ile 1,22, 0,39, 0,83 ve 0,68 olarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda Doğu Karadeniz istavrit stoklarının sürdürülebilirliğini tehdit eden aşırı bir avcılık yürütüldüğü düşünülmektedir.