DİN EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ BAĞLAMINDA BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜ


GÜNEŞ A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.57, ss.834-845, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11 Konu: 57
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.834-845

Özet

Bir arada yaşama aynı toplumda yaşayan bireylerin, sahip oldukları din, dil, ırk, kültür gibi farklı özellliklerini, ayrıştırma unsuru olmaktan çıkarıp toplumsal bir zenginlik haline dönüştürebilmeleridir. Birtakım hukuki, siyasi ve idari prensiplerin yanında eğitimle altyapısı sürekli beslenmesi gereken barış, adalet, empati, hoşgörü gibi evrensel değerler, bu olgunun temel kodlarını oluşturur. Bu çalışma literatür ve doküman incelemesine dayalı bir araştırmadır. Bu sebeple yöntem çerçevesinde “bir arada yaşama kültürü” ile “din eğitiminin hedefleri” hakkındaki ilgili literatür incelenmiştir. Araştırmada öncelikle bu tecrübenin tarihteki önemli örneklerine yer verilmiş, ardından bir arada yaşamanın temel ve evrensel dinamikleri ele alınmış, son kısımda ise din eğitiminin bir arada yaşama tecrübesini daha uzun soluklu hale getirmede hangi stratejilerle hareket etmesi gerektiğiyle ilgili prensipler ortaya konmuştur. Araştırma sonuç olarak “hedefleri açısından din eğitiminin formal ve informal olmak üzere her türlü eğitim alanında kullandığı yöntem ve din dili itibariyle ayrıştırma ve ötekileştirmeye sebebiyet verici tutumlardan uzak durması gerektiği” fikrine vurgu yapmaktadır. Konu genel olarak İslam din eğitimi açısından ele alınmış, çok kültürlülük bağlamında tartışılmamıştır.