Farklı yüzey parlatma sistemleri ile otoklavda yaşlandırma işleminin monolitik zirkonyanın yüzey özellikleri, faz dönüşümü ve kırılma dayanımına etkisi


Creative Commons License

Yeşil Duymuş Z.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.131-132

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131-132
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu çalışma farklı yüzey parlatma sistemleri ile otoklavda yaşlandırma işleminin monolitik zirkonyanın yüzey özellikleri, faz dönüşümü ve kırılma dayanıma etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Monolitik zirkonya bloktan (Prettau Zirkonzahn), boyutları 15 mm çapında ve 1,2 mm kalınlığında olan disk şeklinde 48 adet örnek hazırlandı. Glaze uygulanan örnekler 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubu dışındaki gruplara mavi bantlı frezlerle 20 s aşındırma uygulandı. Gruplardan birine Meisinger cila kiti diğerine ise OptraFine cila kiti ile cila işlemi yapıldı. Parlatma sonrası her grup ikiye ayrıldı. İkiye ayrılmış her gruptan birinde bulunan örneklere otoklavda yaşlandırma işlemi uygulandı. Tüm örneklerin yüzeyi profilometre cihazı, mikro sertlikleri Vickers mikro sertlik testiyle, üç boyutlu yüzey görüntüleri Atomik Kuvvet Mikroskobuyla (AFM), yüzey özellikleri Taramalı Elektron Mikroskobuyla (SEM), kristal yapıları ve faz dönüşümleri X-Işını Kırınımı (X-Ray Difraktometre; XRD) ile analiz edildi. Son olarak üç top üzerine piston tekniği ile kırılma dayanımları değerlendirildi.

Bulgular: Monolitik zirkonya örneklere uygulanan yüzey parlatma işlemlerinin yüzey pürüzlülüğüne, mikro sertliğine, kırılma dayanımına ve faz dönüşümüne etkisi istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). En fazla yüzey pürüzlülüğü Meisinger cila kiti uygulanan grupta tespit edildi. Otoklavda yaşlandırma işleminin faz dönüşümüne etkisi istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).

Sonuç: Monolitik zirkonya örneklere uygulanan yüzey parlatma sistemlerinin yüzey özelliklerini, faz dönüşümünü ve kırılma dayanımını etkilediği görüldü. Otoklavda yaşlandırma işleminin ise yüzey özelliklerini ve kırılma dayanımını etkilemediği, faz dönüşümünü ise etkilediği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Faz dönüşümü, kırılma dayanımı, otoklavda yaşlandırma, yüzey özellikleri, yüzey parlatma sistemleri