Stronsiyum ve Stronsiyum Magnezyum Katkılarının Al-9Si Alaşımının Yapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisi


HEKİMOĞLU A. P. , ÇALIŞ M., AYATA G.

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.422-426

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.422-426

Özet

Bu çalışmada birer adet ikili Al-9Si, üçlü Al-9Si-0,1Sr ve dörtlü Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımı indüksiyonlu ergitme ocağında ergitme ve oda sıcaklığında tutulan kokil kalıba döküm yöntemi ile üretildi. Alaşımların yapısal ve mekanik özellikleri üretilen alaşım külçelerinden talaşlı imalat yöntemiyle hazırlanan numuneler üzerinde yapılan incelemeler ile belirlendi. İçyapı incelemeleri standart metalografik yöntemler ile hazırlanan ancak dağlama yapılmayan numuneler üzerinde gerçekleştirildi. Sertlik değerleri Brinell sertlik ölçüm yöntemi, akma ve çekme dayanımı ile kopma uzaması değerleri ise universal bir çekme deneyi makinesinde yapılan testler yardımıyla belirlendi. İkili Al-9Si alaşımının içyapısının alüminyumca zengin α dendiritleri, primer silisyum, ötektik Al-Si fazlarından oluştuğu, üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımının içyapısında ise ikili Al9Si alaşımındaki fazlara ek olarak AlxSiySrz fazı oluştuğu görüldü. Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına %0,6 oranında yapılan magnezyum katkısının ise içyapıyı belirgin bir şekilde etkilemediği görüldü. Al-9Si alaşımına %0,1 oranında yapılan stronsiyum katkısının sertliği çok az da olsa düşürdüğü, akma ve çekme dayanımı ve kopma uzaması değerlerini ise iyileştirdiği görüldü. Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına yapılan magnezyum katkısının ise akma ve çekme mukavemetini önemli ölçüde artırırken, kopma uzaması değerini azalttığı görüldü. Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ikili Al-9Si alaşımının sertlik, akma ve çekme mukavemeti ile kopma uzaması değerlerinde yol açtığı değişimler yapısal özelliklerine dayandırılarak açıklandı.