İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Tüberküloz Menenjiti Olgusu


YAŞAR F. , KOSTAKOĞLU U. , İLGAR T., YILDIZ İ. E. , ÖZDEMİR AL S., ERTÜRK A.

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.523

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.523