HEMŞİRELİK UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE DNR TALİMATI DNR ORDER IN THE FRAMEWORK OF NURSING PRACTICES


Çuvalci B., Hintistan S.

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.299-301

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.299-301
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

Bu derlemede, Do Not Resuscitate (DNR) talimatının hemşirelik

uygulamaları çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Pubmed,

Cochrane, Scopus ve Google Akademik veri tabanlarında “do not

resuscitate order, do not attempt resuscitation, dnr, dnar, dnr

and nursing, natural death” anahtar kelimeleri kullanılarak

Türkçe/ İngilizce tarama yapılmıştır. Kardiyopulmoner

resüsitasyon, 1960'larda, arrest geçiren anestezi hastalarında

dolaşım ve solunumu yeniden başlatmak için uygulamaya

koyulmuştur. Daha sonra tüm hastalara uygulanmaya

başlanmış ancak terminal dönem hastalarının ölümünü yararsız

şekilde uzatması endişelerine yol açmıştır. Bunu önlemek

amacıyla, 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk DNR

talimatı geliştirilmiş ve 2003 yılında Amerikan Hemşireler Birliği

tarafından kabul görmüştür. Çeşitli hasta grupları ile farklı

ülkelerde yapılan çalışmalarda altta yatan hastalığın

ciddiyetiyle bağlantılı olarak hemşirelerin DNR talimatının

(hasta ve ailesinin kabul etmesi şartı ile) uygulanmasını istediği

belirlenmiştir. Ayrıca DNR talimatıyla ilgili hemşirelerin fikir

birliği ve ortak bir kavram algısı olmadığı, karışıklığın hala

devam ettiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda hemşirelerin

%24.2 ile %66.9’unun DNR talimatının ne olduğu hakkında

doğru bilgiye sahip olduğu tespit edilmiştir. DNR, sadece

resüsitasyonu kısıtlayan, diğer terapötik müdahalelerde hiçbir

sınırlama içermeyen bir talimattır. Bazı çalışmalar hekimlerin

DNR kararlarını hemşireleri veya hastaları dâhil etmeden

verdiklerini ortaya koyarken, bazı çalışmalar hemşirelerin,

hastalarla yapılan görüşmelerden sonra alınacak DNR

kararlarını tercih ettiğini göstermiştir. Türkiye’de ise

uygulanması yasak olan DNR talimatıyla ilgili çalışmalar hekim

görüşlerinin belirlenmesi ile sınırlı kalmış, hemşirelerin

görüşlerinin belirlendiği çalışmalara henüz yer verilmemiştir.