Silisli Sacların Mekanik Kesme Prosesinde Gerilim Giderme Tavlamasının Manyetik Özellikler Üzerindeki Etkileri: Bir Araştırma


BAYRAKTAR Ş., TURGUT Y.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.459-469, 2015 (Peer-Reviewed Journal)