PROF. DR. HASAN ONAT, TÜRKİYE’DE DİN ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM SÜRECİ


Demir A. İ.

Other, pp.597-621, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.597-621
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzden baktığımızda yazarın beklentilerinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz: Dini bilgi üretimi olumlu yönde ilerlemektedir. Din-devlet, din-aydın ilişkisi çatışma alanı olmaktan uzaklaşmaktadır. Fikir hürriyeti ortamı gelişmeye devam etmektedir. Eser Türkiye’yi oluşturan süreç dahil olmak üzere, din alanındaki yaklaşım tarzlarını, tahlil etmektedir. Din kurumunun tarihte kalan bir olgu olmayıp insan var oldukça var olacağını ve insanın huzurunun din ile sağlanabileceğini delillerle göstermektedir. Dünyanın barış ve huzur arayışında Müslümanların üreteceği yeni uygarlığın hem dünya hem de Müslümanların var olma mücadelesi için son derece önemli olduğunu vurgular. Yeni Uygarlık oluşturmanın sömürge hayatı yaşamamış, dolayısıyla tepkisel olmayan bir yaklaşım sergileyebilecek Türkiye Müslümanlarının başarabileceği önemli bir görev olduğunu ifade eder. Eser, Ülkemizde din konusunun geçmişten gelen yönünü dikkate alarak geleceğini tahminden öte, öz güven aşılayarak, “yeni bir uygarlık yaratma” hedefini ısrarla vurgulamasıyla son derece ufuk açıcı ve öncü bir eserdir ve bu uygarlık ortaya çıkıncaya kadar okunması hararetle tavsiye edilecek kıymettedir.