Mürsel Hadis Kavramının Gelişiminde İbnü’s-Salâh’ın Rolü


KÖKTAŞ Y., GÜMÜŞ F.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.242-263, 2019 (Peer-Reviewed Journal)