Virüs Salgınının Türkçeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Düğdü E. E., Gökçe B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, vol.11, no.5, pp.373-394, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 5
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29228/ijla.73713
  • Journal Name: INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.373-394
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı, virüs salgınının Türkçeye etkisini incelemek ve değerlendirmektir. Nicel araştırma yaklaşımına göre yürütülen araştırmada veriler, Virüs Salgınının Türkçeye Etkisi Anketi kullanılarak elde edilmiştir. Bu anket aracılığıyla katılımcıların, salgın terimlerini bilme durumları ile bu terimlere yönelik bilişsel ve duyuşsal farkındalıkları incelenmiştir. Toplumun değişik katmanlarında yer alan 745 katılımcı tarafından yanıtlanan anket; katılımcıların meslek grubu, yaş aralığı, eğitim durumu ve cinsiyet değişkenlerine göre Türkçe bilinci konusunda fikir vermektedir. Bu anketten elde edilen veriler, SPSS 25.0 programı ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Katılımcıların salgından önceki yaşantılarında duydukları kelimelerin Türkçe karşılıklarını bilme oranı, diğer cevaplara göre daha yüksek çıkmıştır. Virüs salgınıyla dilimize giren kelimelerin Türkçe karşılıklarının bilinme durumları incelendiğinde salgın öncesinde duyulan ve Türkçe karşılığı en çok bilinen üç kelime stabil, kronik, mutasyon; salgın sonrasında duyulan ve Türkçe karşılığı en çok bilinen üç kelime filyasyon, pandemi, varyant; salgın öncesinde duyulan ve Türkçe karşılıkları en çok bilinmeyen üç kelime dezenfektan, enfeksiyon, ventilatör; salgın sonrasında duyulan ve Türkçe karşılıkları en çok bilinmeyen üç kelime; pnömoni, dezenfektan, epidemi; katılımcıların hiç duymadığı üç kelime ise mortalite, vital bulgu ve immünitedir. Katılımcıların çoğunluğunun, bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmayı tercih etmemekle birlikte anketten sonra çevrelerini bilgilendirme ve sonraki yaşantılarında Türkçe karşılıklarını kullanma yönünde yanıt bildirmeleri, araştırmanın dil bilinci oluşturmadaki rolünü göstermektedir.