Kritik Hal Çerçevesinde YBCO (358) Süperiletkeninin ZFC İşlemi ile Manyetizasyon-Sıcaklık Değişiminin Modellenmesi


Aktaş M., Cumhur İ., Düzgün İ.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.4, pp.911-916, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, YBCO (358) süperiletkeninin manyetik-moment sıcaklık ölçümleri ve teorik analizleri araştırıldı. Manyetik Moment-Sıcaklık (M-T) eğrilerinin teorik analizi sinterleme sırasında verilen oksijen oranına bağlılığı olarak yapıldı. Elde edilen deneysel sonuçlarda, oksijen oranının değişiminin Moment-Sıcaklık eğrileri deseninde değişikliğe sebep olduğu görüldü. Deneysel sonuçlar, kritik hal modeli çerçevesinde nitel olarak tartışıldı. Oksijen oranının miktarının artmasıyla (%0, 50, 100), kritik akım yoğunluğunun (Jc) büyüklüğünün sırasıyla 50, 100 ve 0 olarak değiştiği bulundu. Her numune için teorik ve deneysel en iyi uyum eğrilerinden kritik akım yoğunluğunun alan ve sıcaklık bağlılığı belirlendi. M-T verilerine göre en iyi uyum eğrileri elde edildi ve kullanılan parametrik değerler her bir numune için karşılaştırıldı. Sonucun literatürle uyumlu olduğu görüldü.