Doğu Karadeniz Havzası Akarsuları Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Değerlendirilmesi veDağılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi


VEREP B., SERDAR S., YÜKSEK T., ÖZÇELİK A. E.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.5, no.4, pp.725-742, 2020 (Peer-Reviewed Journal)