Özalp, M., Yavuz, A., Yüksek, T., Toker, E., Baraj ve Yol Yapımlarının Doğal Kaynaklara Etkisi: Aşağı Çoruh Havzası Örneği, (Uluslararası Katılımlı) 13-15 Mayıs 2009, Eskişehir. Bildiriler Kitabı, s: 477-488.


ÖZALP M., ÖZALP YAVUZ A., YÜKSEK T. , TOKER E.

II. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 May 2009, pp.477-488

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.477-488