Gran Metodu Kullanarak Bazı 3-Alkil(aril)-4-)sübstitüebenzilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5on Türevlerinin Etanol-su Karışımında Potansiyometrik Olarak pKa Değerlerinin Tayini


Creative Commons License

İSLAMOĞLU F., KAHVECİ B., KARAOĞLU K., ÖZİL M., İSLAMOĞLU Y.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes