SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARININ YAPISI: 2006-2018 PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Akarsu A. H., Yılmazer A., Geçit Y.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.23-60, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier