Postmenopozal Dönemde CA 125 Düzeyini Artıran Torsiyone Overyan Sklerozan Stromal Tümör: Olgu Sunumu


BALIK G., KAĞITÇI M., ÜSTÜNER I., METE URAL Ü., BAYOĞLU TEKİN Y., GÜVENDAĞ GÜVEN E. S. , ...More

11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, Turkey, 7 - 10 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey