Sinop Yöresinde Küçük Balıkçılar Tarafından Avlanan Palamut (Sarda sadra Bloch, 1758) Balığının Av Kompozisyonu ve Et Veriminin Araştırılması


SAMSUN N., SAMSUN O., BİLGİN S., KALAYCI F.

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Elazığ, Turkey, 2 - 05 September 2003, pp.506-511

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.506-511
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No