Comparison Study of Morphologic Structures of Synthesized Hybrid Nanoflowers Using Goldenberry / Cape gooseberry (Physalis peruviana) and Their Antimicrobial Activity on Food Pathogens


Demirbaş A.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.6, no.2, pp.157-161, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this work, we synthesized goldenberry peel extract-copper (II) (Cu2+) ions nanoflower (NFs) and goldenberry fruit extract-copper (II) (Cu2+) ions nanoflower (NFs) examine their antimicrobial properties on the food pathogen (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Aeromonas spp. and Basillus cereus). The main compounds of the goldenberry peel extract (GBPE) and the goldenberry fruit extract (GBFE) were organic components, and the copper (II) (Cu2 +) ions were inorganic components. GBFE-Cu2 + nanoflowers are quite compact, porous, and uniform as compared to GBPE-Cu2+ nanoflowers. Fourier Transform Infrared spectrometry (FT-IR), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Energy-Dispersive X-ray (EDX) spectroscopy were used to observe the structures of the NFs. The findings of FT-IR show Cu–O and Cu–N bonds in NFs, which may be an indicator of the development of NFs. Although the antimicrobial actions of GBPE-hNFs and GBFE-hNFs against food pathogens have been confirmed. The prospective pathways of the antimicrobial impacts of hNFs can be negatively / positively charged molecules in plant extracts, which could enhance the reaction between NFs.

Bu çalışmada, altın çilek meyve ekstresi-bakır (II) (Cu2+) iyonları nanoflower (NFs) ve altın çilek kabuk ekstresi-bakır (II) (Cu2+) iyonları nanoflower (NFs) sentezlendi. Ve bu sentezlerin gıda kaynaklı bakteriyel patojenler (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Aeromonas spp. ve Basillus cereus) üzerine antimikrobiyal etkisi ayrıca sentezlenen çiçek şekilli hibrit nanoyapıların morfolojileri incelendi. Altın çilek kabuğu ekstresinin (AÇKE) ve altın çilek meyve ekstresinin (AÇME) ana bileşikleri organik bileşenler olarak ve bakır (II) (Cu2 +) iyonları inorganik bileşenler olarak sentezlendi. AÇME-Cu2+ nanoflowerları, AÇKE-Cu2+ nanoflower'lara kıyasla oldukça kompakt, gözenekli ve üniformdur. NF'lerin yapılarını gözlemlemek için Fourier Dönüşümü Kızılötesi spektrometresi (FT-IR), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-ışını (EDX) spektroskopisi kullanıldı. FT-IR'nin bulguları, NF'deki Cu-O ve Cu-N bağlarını gösterir ve bu NF'lerin gelişiminin bir göstergesi olabilir. Bununla birlikte, AÇME-hNF'lerin ve AÇKE-hNF'lerin gıda patojenlerine karşı antimikrobiyal etkileri doğrulandı. HNF'lerin antimikrobiyal etkilerinin bitki özlerindeki negative veya pozitif yüklü moleküller ile bağantılı olabileceği bununda NF'ler arasındaki reaksiyonu artırabileceği söz konusu olabilir.