Yapay Kıyı Beslemesinin Dünya Kıyılarındaki Etkinliğinin İncelenmesi ve Yapay Kıyı Besleme Kriterleri


Creative Commons License

Yılmaz E., Süme V., Marangoz H. O.

10. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 17 November 2023, pp.1-3

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-3
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Sahil bölgelerinde, deniz seviyesindeki yükselmelerde oluşabilecek kıyı erozyonuyla mücadele yöntemlerinden biri de yumuşak korunma yöntemleridir. Yapay kıyı beslemesi, yumuşak kıyı korunma yöntemleri arasında yaygın bilinenlerden olup doğal çevre ile uyumlu ve yenilenebilir yapıda olması, ayrıca yapay plajlar ve rekreasyon amaçlı kıyıların elde edilmesi en büyük tercih nedenleri arasındadır. Çalışma yapılacak kıyıda bulunan mevcut kum ile dane büyüklüğü, fiziksel ve kimyasal özellikleri uyumlu olan malzemelerin, kıyıdan denize doğru olacak şekilde doldurularak yapay kıyı beslenmesi gerçekleştirilmektedir. Dünyada kıyı beslemesi yapılabilen yerlerde bazı kriterler dikkate alınarak uygulama yapılmaktadır. Bunlar arasında, dalga iklimi (dalga mekaniği, dalga sığlaşması, dalga kırınımı, dalga yansıması, dalga sapması), katı madde taşınımı (katı madde hareketinin başlaması, kıyı boyu, kıyıya dik taşınım), kıyı hidrodinamiği, kıyı profilleri (normal, fırtına profili), kıyı morfolojisi (kıyı eğimi, kıyı uzunluğu, kıyı genişliği, kıyı florası, kıyı erozyonu, kıyı ekolojisi), mevcut kıyı koruma yapıları (mendirekler, dalga kıranlar, mahmuzlar, balıkçı barınakları, çekek yerleri, limanlar), kıyı yapılaşması (resmi ve özel dinlenme rekreasyon alanları), kıyıya dökülen akarsular, besleme şekilleri vb unsurlar gelmektedir. Bu çalışmada, dünya kıyılarında mevcut olan, yapım aşamasında veya planlanan kıyı besleme projelerinde kullanılan teknik ve teorik kriterler araştırılmıştır.