Ebû Hafs Ömer Sühreverdî ve Seyyid Yahya Bâkuvi’xxde Bilik Felsefesi


EROL İ.

Bakü devlet Üniversitesi İlahiyyat FAkültesi İlmi Mecmuası, no.22, pp.229-240, 2020 (Peer-Reviewed Journal)