Aktarım Mekanizmasının Hisse Senedi Fiyatları Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz


YILDIRIM D. Ç., MİRASEDOĞLU M. U.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.105-125, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The effectiveness of monetary policy after the crisis has become an increasingly important issues in dealing with the crisis as well as achieving macroeconomic stability. Monetary transmission mechanism refers to the process of monetary policy of central bank affecting output and inflation. Although monetary transmission mechanism constitutes many channels the subject of our study is stock prices channel. In this study the effectiveness of the stock price channel of monetary transmission mechanism in Turkey was investigated since 2002 when central bank has implemented implicit inflation targeting until the second quarter of 2014. As a result of the study, it is concluded that stock prices channel does not operate effectively in the relevant period.

Finansal kriz sonrasında para politikası uygulamalarının etkinliği makroekonomik istikrarın sağlanmasının yanı sıra krizlerle mücadelede daha önemli bir konu haline gelmiştir. Parasal aktarım mekanizması merkez bankalarının para politikası uygulamaları dolayısıyla hasıla ve enflasyonu etkileme sürecini ifade etmektedir. Parasal aktarım mekanizması içerisinde birçok kanal bulunmakla birlikte bizim çalışmamızın konusunu hisse senedi fiyatları kanalı oluşturmaktadır. Bu çalışmada Merkez Bankasının örtük enflasyon hedeflemesine geçmiş olduğu 2002 yılından 2014 yılının ikinci çeyreğine kadar geçen sürede Türkiye’de parasal aktarım mekanizmasının hisse senedi fiyatları kanalının etkinliği araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda ilgili dönemde hisse senedi fiyatları kanalının etkin bir şekilde çalışmadığı sonucuna ulaşılmıştır.