Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerinin Profilleri ve Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Etkin Kullanımıyla İlgili Görüşleri Trabzon İli Örneği


ŞİMŞEK A., URSAVAŞ Ö. F.

3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 September 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text