ÖRGÜTSEL GURUR ANLAYIŞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


Ergoğan T., Taşdemir F.

in: EĞİTİM & BİLİM 2023 -IV-, Ayşenur KULOĞLU, Editor, Efe akademi, İstanbul, pp.101-120, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Efe akademi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.101-120
  • Editors: Ayşenur KULOĞLU, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı Gaziantep, Malatya ve Rize’de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Eğitim, Mühendislik ve Sağlık Bilimler Fakültelerindeki öğretim elemanlarının görüşlerine göre örgütsel gururlarının belirlenmesidir. Bu çalışmada nicel çalışma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın hedef evreni, Gaziantep, Malatya ve Rize illerinde Eğitim, Mühendislik ve Sağlık Bilimler Fakülteleri’nde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde çalışan 587 öğretim elemanı, örneklemini ise, evrenden örnekleme bulma formülü ile hesaplanmış olup sonrasında tabakalı örnekleme yöntemi, en son ise basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 255 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, Örgütsel Gurur Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde değişkenlere ilişkin durumların betimlenmesinde frekans, yüzde, pearson momentler çarpım korelasyon analizi, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Levene’s testi, Post-Hoc testi ve sınıflama doğruluğu (ROC) istatistikleri kullanılmıştır. Verilerin analiz sonucuna göre öğretim elemanlarının örgütsel gururu çalıştıkları üniversite ve kurum türü ile manidar bir farklılık göstermektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanları İnönü Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarına göre üniversitelerinden daha çok gurur duymaktadır. Diğer değişkenler ile öğretim elemanlarının örgütsel gururu arasında manidar bir farklılık bulunmamıştır.