Liderlerin ve Liderlik Kurumunun Hükümet Sistemlerine Etkisi: Türkiye’deki Başkanlık Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Erdoğan, Obama,Putinve DeGaulle’ün Liderlik Tarzlarının Karşılaştırmalıİncelemesi


Creative Commons License

Ateş H., Bektaş M.

in: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim, Demirkaya Y., Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.281-330, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Hiperlink Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.281-330
  • Editors: Demirkaya Y., Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The increasingly widespread and accelerated communication resources have strengthened the positions of political leadership and / or political leaders in governmental systems. Thanks to these strong positions, leadership profiles show that some leaders bring system transformations and some leaders only make the current system better. We can say that the system discussions, which became the most important topic of the country's agenda recently, have emerged at this point. The Transformational profile of President Recep Tayyip Erdogan has also dragged Turkey into the presidential system in an inevitable and irreversible way with the impact of the conjuncture.

İletişim kaynaklarının giderek yaygınlaşması ve hızlanması siyasal liderliğin ve/veya siyasal liderlerin hükümet sistemlerindeki konumlarını giderek güçlendirmiştir. Güçlenen bu konumlarının sayesinde liderlik profillerine göre kimi liderlerin sistem dönüşümlerini beraberinde getirdikleri kimi liderlerin ise yalnızca mevcut sistemi daha iyi hale getirdikleri görülmüştür. Son zamanlarda ülke gündeminin en önemli konusu haline gelen sistem tartışmalarının tam da bu noktada ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dönüşümcü Liderlik (Transformational) profili, konjonktürün de etkisiyle Türkiye’yi kaçınılmaz ve geri dönülmesi güç bir şekilde başkanlık sistemine doğru sürüklemiş ve sürüklemeye de devam etmektedir.