A.Çopur Çiçek, F. Duygu, İ.H. İnakçı. Şanlıurfa İlindeki kadın hastalıkları ve doğum hastanesine başvuran kadınlarda Hepatit B ve Hepatit C seroprevalansı: Üç yıllık değerlendirme.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

VİRAL HEPATİT DERGİSİ, no.1, pp.15-18, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: VİRAL HEPATİT DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-18
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study, we aimed to investigate the seroprevalence of HBV and HCV in women admitted to Şanlıurfa Obstetrics and Gynecology Hospital, to compare the results with the data previously reported from other regions of the country and to contribute to the nationwide epidemiological data. Materials and Methods: The prevalance of HBsAg, anti-HBs and anti-HCV ratios were retrospectively evaluated for pregnant and non pregnant women who admitted Sanliurfa Obstetrics and Gynecology Hospital between 1 January 2007 and 31 December 2009. Chemiluminescence immunoassay method (Vitros ECI Q, Ortho Clinical Diagnostics, U.S.A) was used for determination of all markers. Results: Total 56275 of women were pregnant, 6332 of women were not pregnant. At all of them, HbsAg was determined, whereas in 17351 of them antiHBs, and in 16858 of them anti-HCV was evaluated. In not pregnant women, the prevalance of HBsAg, anti-Hbs and anti-HCV were 4.8%, 44.9%, and 1.1%, respectively. In pregnant, the prevalance of HBsAg, anti-Hbs and anti-HCV were 3.5%, 25.0%, and 0.8%, respectively. In all women, HBsAg, anti-HBs and anti-HCV seropositivities were detected as 3.6%, 29.1% and 0.8% respectively. There was a significantly difference in HBsAg and anti-HBs seropositivity rates between age groups. However, detected anti-HCV rates by age groups, the difference was not stasitsically significant. Our seroprevalence results were compatible with the previously reported nationwide data. Conclusion: İmplementation of effective screening and vaccination programmes particularly for women in reproductive age, pregnants and new borns would be suggested as appropriate measures in terms of public health. (Viral Hepatitis Journal 2012; 18(1): 15-8) Key words: HBV, HCV, seroprevalance, pregnancy

Amaç: Bu çalışmada, Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine başvuran kadınlarda HBV ve HCV seroprevalansının araştırılması ve elde edilen oranların ülkemizin farklı yerlerindeki oranlarla karşılaştırılarak ülkemiz verilerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne 01 Ocak 2007-31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemde başvuran doğurganlık çağındaki kadın ve gebelerin HBsAg, anti-HBs, ve anti-HCV seropozitiflik oranları incelenmiştir. Kemilümünesans immünassay yöntemi (Vitros ECI Q, Ortho Clinical Diagnostics, U.S.A) ile çalışılan sonuçlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Kadınların 56275’i gebe iken, 6332’si gebe değildi. Çalışmaya alınan hastaların hepsinde HBsAg, bunların 17351’inde anti-HBs, 16858’inde anti-HCV testi çalışılmıştır. Gebe olmayanların HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV seropozitiflik oranları sırasıyla %4,8, %44,9 ve %1,1 olarak bulunmuştur. Gebelerde ise HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV seropozitiflik oranları sırasıyla %3,5, %25,0 ve %0,8 idi. Tüm kadınlarda ise HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV seropozitiflik oranları sırasıyla %3,6, %29,1 ve %0,8 olarak bulundu. HBsAg ve anti-HBs seropozitiflik oranları yaş dağılımına göre değerlendirildiğinde tüm yaş grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Ancak yaş gruplarına göre anti-HCVoranlarında saptanan fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmamızda saptanan HBsAg, anti-HBs, anti-HCV pozitiflik oranları, ülkemizin genel populasyonu için bulunmuş olan pozitiflik oranlarıyla benzerlik göstermektedir. Sonuç: Gebeler, reprodüktif yaş grubundaki kadınlar ve yenidoğanlar için; hepatit B açısından etkili tarama ve aşılama programlarının uygulanması, toplum sağlığı açısından uygun bir yaklaşım olacaktır. (Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(1): 15-8) Anahtar Kelimeler: HBV, HCV, seroprevalans, gebelik