THE VISITS OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS TEVFİK İLERİ TO THE EAST BLACK SEA REGION (1958)


Creative Commons License

Yıldırım Kırış Ö.

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.17, no.34, pp.451-478, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 34
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.18220/kid.1292229
  • Journal Name: Karadeniz İncelemeleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.451-478
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Tevfik İleri, one of the most notable figures in Turkish political history, entered politics after the 1950 elections, in which he ran as the DP‟s Samsun deputy candidate. Following the DP‟s victory in the 1950 elections, he was appointed Minister of Transport in the First Menderes government. In the first cabinet of the Democrat Party, he was appointed to the Ministry of National Education after the Minister of National Education Avni BaĢman at the request of Prime Minister Adnan Menderes. He participated in the Fifth Menderes Government as a minister and deputy prime minister. He was appointed to the Ministry of Public Works on 19 January 1958 after Ethem Menderes in the same cabinet. This study examined the investigations of Tevfik İleri during his trips to the Eastern Black Sea provinces in 1958 while he was the Minister of Public Works. During the trip, he examined the ministries in İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, GümüĢhane, Bayburt Artvin and Rize and heard public opinions and requests. Tevfik Ġleri conducted inspections on subjects related to his ministry in the regions he visited and informed the public about the DP‟s completed and ongoing projects. The year 1958, when Tevfik Ġleri visited the Eastern Black Sea Region, is a significant period in Turkish political history. Trips to the Eastern Black Sea Region provide valuable information on comprehending and analyzing the political climate in the region and Turkey during the relevant period.
Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden biri olan Tevfik İleri, Demokrat Parti’nin Samsun milletvekili adayı olarak katıldığı 1950 seçimlerinde seçilerek siyasete adım attı. 1950 seçimleri sonucunda DP’nin iktidara gelmesiyle Birinci Menderes Kabinesi’nde önce ulaştırma bakanı olarak görev aldı. DP’nin ilk kabinesinde Millî Eğitim Bakanı Avni Başman’dan sonra Başbakan Adnan Menderes’in isteğiyle; Ulaştırma Bakanlığından ayrılıp Millî Eğitim Bakan-lığına atandı. Beşinci Menderes Kabinesi’nde devlet vekili ve başvekil yardımcısı olarak yer aldı. Aynı kabinede Ethem Menderes'ten sonra 19 Ocak 1958'de Nafia (Bayındırlık) Bakanlığına getirildi. Bu çalışmada Tevfik İleri’nin 1958 yılında bayındırlık bakanı iken Karadeniz vilayetlerine yapmış olduğu gezilerdeki tetkikleri değerlendirilmeye çalışıldı. Bu seyahat dâhilinde İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize’ye giden İleri, bakanlığıyla ilgili tetkiklerde bulunmuş, halkın düşünce ve isteklerini dinlemiştir. Tevfik İleri, yaptığı tetkiklerde gittiği bölgelerde DP iktidarınca tamamlanan ya da yapımına devam edilen projeler hakkında kamu-oyuna bilgi vermiştir. Tevfik İleri’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki ziyaretlerini gerçekleştirdiği 1958 yılı Türk siyasi tarih açısından dikkate değer bir zaman aralığıdır. Karadeniz Bölgesi’ne yapılan ziyaretler bölge özelinde ve Türkiye’de söz konusu dönemde yaşanan siyasi atmosferi anlamak ve tahlil edebilmek açısından önemli bilgiler vermektedir.