Natural water treatment system: the potential of applying artificial floating island technology in lakes, ponds and dam lakes in Turkey


Minaz M., Kubilay A.

Aquatic Research, vol.4, no.4, pp.376-394, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.3153/ar21032
  • Journal Name: Aquatic Research
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.376-394
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada bir fitoremedasyon stratejisi olan yapay yüzen ada (YYA) teknolojisinin Türkiye göl, gölet ve baraj göllerinde uygulanma potansiyeli incelenmiştir. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliği ile birlikte su kaynakları üzerine olan baskı her geçen gün daha da artmaktadır. Ayrıca artan çevre kirliliği, doğadaki canlılara doğrudan ve/veya dolaylı olarak zarar vermekte ve yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda ülkemizde bulunan göl, gölet ve baraj göllerinin olumsuz küresel ve çevresel koşullara karşı önem değeri son yıllarda artmıştır. İçme suyu kaynağı, tarımsal alanları sulama, rekreasyon amacıyla kullanımı ve içerisinde bulunan ekosistem dikkate alındığında göl, gölet ve baraj göllerinin iyileştirilmesi için yenilikçi, sürdürülebilir ve ekonomik çözüm önerileri gerekmektedir. Ülkemizde var olan doğal suların mevcut trofik durumu dikkate alındığında ötrofikasyon potansiyeline sahip birçok göl, gölet veya baraj gölü tespit edilmiştir. Bu organik kirlilik yükünü iyileştirmek için dünya üzerinde yaygın olarak uygulanan YYA teknolojisi oldukça ekonomik bir alternatif doğal arıtım sistemidir. Literatürde var olan çalışmalar YYA teknolojisinin genellikle laboratuvar ve pilot ölçekli uygulanmasına odaklanmıştır. İlerleyen süreçte YYA teknolojisinin gerçek ölçekli uygulanması hem bilimsel hem de ülke ekonomisi için önemli bir katma değer sağlayacaktır.