Fırtına Deresindeki Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde izole edilen Aeromonas spp.İzolatlarının Antimikrobiyel Hassasiyetin Belirlenmesi


BALTA F.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.3, pp.397-407, 2020 (Peer-Reviewed Journal)