TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ ZORLAYICI POLİTİKALAR SONRASINDAKİ SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA ALTERNATİF ARAYIŞLAR VE DEĞİŞİMLER


Creative Commons License

ÖZTÜRK A., ERKAN C., ERKUŞ U.

MEDITERRANEAN SUMMIT 5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Mersin, Turkey, 07 August 2021, pp.60-75

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-75
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde iletişim teknolojileri içerisinde en çok tercih edilen yöntem olarak sosyal medya uygulamaları göze çarpmaktadır. Sosyal medya uygulamaları genel olarak kişiler arası sosyal ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye yönelik olarak tasarlanan iletişim araçlarıdır. Sosyal medya uygulamaları, kullanıcılara arkadaş edinme, sahip oldukları arkadaşlar ile sohbet edebilme ve arkadaşlarının günlük aktivitelerini takip edebilme imkânı tanımaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerine ait çok sayıda veri, sosyal medya şirketlerince işlenmekte ve kullanılmaktadır. Bu durum kullanıcılarda veri güvenliği ve gizliliğine dair endişelere sebep olmaktadır. Son yıllarda bazı sosyal medya şirketleri tarafından yapılan güvenlik ve gizlilik sözleşmeleri, kullanıcıları kişisel bilgilerini paylaşma konusunda zorlayıcı düzenlemeler getirmektedir. Bu çalışmadaki amacımız sosyal medya işletmelerinin zorlayıcı düzenlemelerine karşı sosyal medya kullanıcılarının kullanımlarında meydana gelen değişim ve alternatif arayışlarını ortaya koymaktır. Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının zorlayıcı politikalar sonrasındaki sosyal medya kullanımında alternatif arayışları ve değişimlerini inceleyen bu çalışmanın verilerini elde etmek için çevrimiçi anket formu oluşturulmuştur. Bu anket formunun linki 20 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında sosyal medya uygulamalarıyla katılımcılara ulaştırılmıştır. 349 katılımcıdan elde edilen veriler SPSS 21 programı aracılığıyla frekans ve crosstab (çapraz tablo) analizlerine tabi tutulmuştur. Elde etmiş olduğumuz sonuçlara göre, sosyal medya şirketlerince uygulamaya konulmaya çalışılan zorlayıcı politikalar sonrası tüketicilerin kullanımlarında gözle görülür değişimler olduğunu ifade etmek mümkündür. Bulgularımıza dayanarak farklı kategorideki pek çok katılımcının alternatif sosyal medya arayışına girdiği ve bu katılımcıların yerli uygulamaları daha fazla tercih etme eğiliminde olduğu söylenebilir. Sosyal medya şirketlerince getirilen zorlayıcı politikalar sonrası kullanıcı tercihlerinde meydana gelen değişimler göz önünde bulundurularak, bu şirketlerin kullanıcılarının veri gizliliğini sağlama konusunda daha özverili ve dikkatli davranmaları gerektiği söylenebilir. Veri gizliliği konusunda kullanıcılarının endişelerini göz önünde bulunduran ve bu yönde uygulamalar yapan işletmelerin hem mevcut kullanıcılarını koruma hem de arttırma yönünde rakiplerine karşı avantajlı olacaklarını ifade etmek mümkündür.