Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Yeşil Yönetim Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Trabzon Örneği


Çilingir F., Erkılıç E.

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.63-89, 2022 (Peer-Reviewed Journal)