EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Dağlı H., KARAKAYA A., Bulut E.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.14, pp.177-200, 2015 (Peer-Reviewed Journal)