Kliniğimizde Tenofovir Tedavisi veya Proflaksisi Alan Gebelerimiz ve Çocuklarının Değerlendirilmesi


İLGAR T., KOSTAKOĞLU U., YILDIZ İ. E. , ÖZDEMİR AL S., ERTÜRK A.

Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru, Turkey, 27 - 29 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey