Yakob Gogebaşvili ve Çeviribilim Uygulamaları Açısından ”Ninni Ne Yaptı?” Adlı Hikâyesinin Türkçeye Çevirilerinin Analizi


ÖZTÜRK G. M.

Turkish Studies Language and Literature, vol.14, no.4, pp.2057-2075, 2019 (Peer-Reviewed Journal)